top of page

Το Generation Woman συνοψίζει τις πέντε τάσεις που κυριαρχήσουν αυτήν τη χρονιά στην εργασία. Από τις Κέλλυ Πάντου, Μαριάνθη Παραβάντη, Γεωργία ΤσεκούραΗ Σιωπηλή Παραίτηση


Ένα φαινόμενο το οποίο εμφανίστηκε στη μετά covid περίοδο, το 2022, και προβλέπεται να κυριαρχήσει και το 2023 είναι αυτό της Σιωπηλής Παραίτησης. Πρόκειται για την απόφαση των εργαζομένων να μην κάνουν το extra mile αλλά να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα καθήκοντα που περιλαμβάνει η θέση εργασία τους. Δεν παραιτούνται από τη δουλειά τους, αλλά από την ιδέα του να κάνουν το κάτι παραπάνω. Εξακολουθούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους, χωρίς πλέον η δουλειά να είναι η ζωή τους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνέβαινε εδώ και δεκαετίες, αλλά ήρθε εντονότερα στο προσκήνιο λόγω της αναγκαστικής παύσης που επέφερε η πανδημία και της επαναξιολόγησης στάσεων και πεποιθήσεων που αυτή προκάλεσε.

Η Σιωπηλή Παραίτηση επίσης υπήρξε η αφορμή για να δημιουργηθούν καινούριες έννοιες στην αγορά εργασίας. Η πρώτη είναι αυτή της Σιωπηλής Απόλυσης, στην οποία ένας εργοδότης σπρώχνει σιωπηλά έναν εργαζόμενο σε παραίτηση αντί να τον απολύσει, και η Σιωπηλή Προαγωγή, μια πρακτική κατά την οποία οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν ακόμα περισσότερα καθήκοντα, ενώ θεωρητικά παραμένουν στην ίδια θέση και λαμβάνουν τις ίδιες αποδοχές.Το Υβριδικό Μοντέλο Εργασίας


Πλέον το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες, με πολλές να

βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο και μία από αυτές να είναι η Ελλάδα. Η λογική πίσω

από την καινούρια αυτή τάση είναι το να δοθεί μια μέση λύση στις χρονοβόρες καθημερινές

μετακινήσεις των εργαζομένων από και προς το χώρο εργασίας τους. Το μοντέλο αυτό έχει

συμβάλλει καθοριστικά στη διαχείριση του άγχους και του φόρτου εργασίας ,τα οποία

ολοένα και αυξάνονται εξαιτίας των γρήγορων και απαιτητικών ρυθμών ζωής, ιδιαίτερα στα

μεγάλα αστικά κέντρα. Κατά κοινή ομολογία, το υβριδικό μοντέλο εργασίας λειτουργεί υπέρ

του εργαζόμενου και έχει επιφέρει μεγάλη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι

εργάζονται σήμερα. Αυτή η σύγχρονη προσέγγιση της εργασιακής πραγματικότητας καθιστά

εφικτή την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.Προτεραιότητα στην Ιατρική Ασφάλιση και Υγεία


Οι επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωπες με ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο τους δημιουργεί την ανάγκη βελτίωσης του πακέτου παροχών που καλούνται να προσφέρουν στο εν δυνάμει εργασιακό δυναμικό. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου προτεραιότητα δινόταν στα μισθολογικά κριτήρια και στην κοινωνική καταξίωση που αποδιδόταν σε μία θέση υψηλού κύρους και αυξημένου γοήτρου, πλέον οι εταιρείες φαίνεται να επενδύουν περαιτέρω σε παροχές ιατρικής ασφάλισης, σίτισης καθώς και σε προγράμματα υγείας και ευεξίας που σημειώνουν αυξητική τάση, έναντι της παροχής μόνον ενός ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών.
Το 2023, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού θα τείνουν ολοένα και περισσότερο,

να επενδύουν στην επανεκπαίδευση και στην αναβάθμιση των εργαζομένων, προσφέροντάς τους ευκαιρίες επαγγελματικής κινητικότητας. Οι επιχειρήσεις παγκοσμίως προσπαθώντας να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους καλούνται να χαράξουν μονοπάτια σταδιοδρομίας και να αναβαθμίσουν τα ήδη υπάρχοντα ταλέντα των εργαζομένων τους. Για αυτό το σκοπό, οι μάνατζερ επιδιώκουν πλέον βαθύτερη και πιο στοχευμένη επικοινωνία με το εργατικό δυναμικό αναφορικά με θέματα σταδιοδρομίας και καριέρας. Διότι ως γνωστόν, λιγότερες συζητήσεις για την καριέρα σημαίνει λιγότερη πρόοδο.Η Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων


Στην μεταβατική, μετα Covid εποχή οι εργαζόμενοι και οι δεξιότητές τους καλούνται να λύσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η έλλειψη ταλέντων ήταν ανέκαθεν ένας διαρκής πονοκέφαλος για τις επιχειρήσεις,όμως η μετάβαση στην ψηφιακή και πράσινη εποχή, έχει εντείνει το πρόβλημα ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, η παγκόσμια ταραγμένη πολιτική σκηνή, σε συνδυασμό με το συνεχώς αυξανόμενο πληθωρισμό φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της ανάδειξης νέων ταλέντων και της εξέλιξης των ήδη υπαρχόντων. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και στο πλαίσιο της ήδη ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας, οι

οργανισμοί στρέφονται στην αναζήτηση ταλέντων με άξονα την εξειδίκευση. Αυτό

συνεπάγεται μία στρατηγική εύρεσης εργατικού δυναμικού και παράλληλα την αναβάθμιση

και την ανανέωση των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα

σημαντικό στοιχείο ενός συνολικού οράματος για βιώσιμη απασχόληση.

Anchor 1
bottom of page