top of page
  • Writer's pictureGeneration Woman Team

Οι νέες τάσεις στην εργασία για το 2024

Ξεχωρίσαμε τις έξι τάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών για ανέλιξη.Κάθε νέα χρονιά φέρνει αλλαγές στον κόσμο της εργασίας. Μια ματιά στις εξελίξεις των οργανισμών που αναμένονται το 2024 αποκαλύπτει τάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την πρόοδο των γυναικών όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών. Ο εντοπισμός αυτών των τάσεων μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να τις αξιοποιήσουν ώστε να αποκτήσουν στέρεα θεμέλια στους οργανισμούς που εργάζονται αλλά και να προωθήσουν τις φιλοδοξίες τους για ανέλιξη.
Διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη


Οι αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης συνεχίζουν να κερδίζουν την προσοχή των ανώτερων στελεχών, τα οποία συνεισφέρουν πόρους για να τις προωθήσουν. Οι εταιρείες επιθυμούν υψηλότερες αξιολογήσεις όσον αφορά τα κριτήρια ESG, τα οποία μετρούν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές πρακτικές μιας εταιρείας. Οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην διαφορετικότητα, την ισότητα και την συμπερίληψη προσελκύουν κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτές, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν τις επενδύσεις ενώ ταυτόχρονα δίνουν μεγαλύτερη πρόσβαση και ευκαιρίες στις γυναίκες.
Απομακρυσμένη εργασία & ευελιξία


Η απομακρυσμένη εργασία και η ευελιξία συνεχίζουν να περιλαμβάνονται στη στρατηγική των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών γεγονός που ενισχύει την πρόοδο των γυναικών. Οι γυναίκες που εργάζονται εξ αποστάσεως έχουν αυξημένο το αίσθημα της ασφάλειας και του ανήκειν στις ομάδες τους. Σύμφωνα με την έκθεση Human Capital Trends της Deloitte, η ασφάλεια και το ανήκειν είναι δύο παράγοντες που αποδεδειγμένα αυξάνουν την απόδοση στην εργασία έως και 65%. Η ευελιξία που προσφέρει η απομακρυσμένη εργασία βοηθά τις γυναίκες να διεκπεραιώνουν τη δουλειά τους και να εξισορροπούν τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις προσωπικές τους ανάγκες. Η απομακρυσμένη εργασία δημιουργεί ένα επίπεδο ιδιωτικότητας γύρω από τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι περνούν τον χρόνο τους, γεγονός που μειώνει τις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες των γυναικών μπορεί να τις κάνουν να ξεχωρίζουν με τρόπο που θα έχει συνέπεια να υποστούν δυσμενείς διακρίσεις.
Αυξημένη πρόσβαση


Η εργασία το 2024 χαρακτηρίζεται από ανοιχτή ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομία. Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν προκλήσεις που περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό για κορυφαία ταλέντα και την οικονομική αβεβαιότητα. Τα υψηλά στελέχη αναζητούν νέες ιδέες που μπορούν να διαμορφώσουν θετικά το μέλλον της επιχείρησής τους και θεωρούν ευπρόσδεκτη  τη συμβολή των εργαζομένων από κάθε βαθμίδα. Οι γυναίκες με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επωφεληθούν συνεισφέροντας ιδέες και γνώσεις σε ένα ολοένα και πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού.
Διαφάνεια στους μισθούς


Το 2024 οι συζητήσεις για τους μισθούς των εργαζομένων περνούν από τη αυστηρή μυστικοπάθεια στην ανοιχτή συζήτηση. Σε αυτή την αλλαγή συνέβαλαν οι πρωτοβουλίες για ίσες αμοιβές ανάμεσα στα φύλα. Παρόλα αυτά, άλλοι παράγοντες, όπως ο ανταγωνισμός για ταλέντα και η αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων για τις αμοιβές τους, έχουν συμβάλει στο να μοιράζονται οι εργαζόμενοι πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς τους. Η αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τις αμοιβές βοηθά τις γυναίκες να αξιολογούν καλύτερα την εργασία τους αντί να αποδέχονται μια άνιση kαι άδικη αποτίμηση της. Οι γυναίκες μπορούν πλέον να διαπραγματευτούν καλύτερα δίκαιες και ανταγωνιστικές αμοιβές.
Το εξειδικευμένο ταλέντο γίνεται απαραίτητο λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης


Οι οργανισμοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας. Η Τεχνητή Νοημοσύνη εισάγει μια κομβική εποχή στην οικονομική ιστορία που επηρεάζει τις λειτουργίες των εταιρειών. Οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο από αυτή τη στροφή, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές τους και αποκτώντας επάρκεια στις ικανότητες υποστήριξης που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να τοποθετήσει στρατηγικά τις γυναίκες με δεξιότητες και αντίληψη των τεχνολογικών εξελίξεων σε μια προνομιούχα θέση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τις οδηγήσει σε ρόλους με περισσότερες ευθύνες, επιρροή και αμοιβές.
Ευεξία και ευημερία στο χώρο εργασίας


Μια από τις επικρατέστερες τάσεις στην εργασία το 2024 είναι ότι πλέον οι ηγέτες των εταιρειών δεν μένουν αδιάφοροι για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας και της ευεξίας και τα συνδέουν άμεσα με την παραγωγικότητα  των εργαζομένων και τα κέρδη των εταιρειών τους. Για αυτόν τον λόγο διαθέτουν ολοένα και περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση του burnout των εργαζομένων ενώ θέτουν την ψυχική υγεία στο επίκεντρο της συζήτησης υιοθετώντας σχετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες στις εταιρείες τους. Αυτό αποτελεί μια πολύ καλή εξέλιξη για τις γυναίκες που το 2023 ήταν αυτές που υπέφεραν περισσότερο από την επαγγελματική εξουθένωση, σε ποσοστό 33%, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, οι οποίοι υπέφεραν σε ποσοστό 25%. Χάρη στη νέα τάση που παρατηρείται οι γυναίκες μπορούν να βρουν υποστήριξη για να μειώσουν την υπερκόπωση και να προωθήσουν υγιείς συνήθειες εργασίας και ζωής.


Οι προκλήσεις και οι ανάγκες των οργανισμών το 2024 μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προώθηση της εξέλιξης των γυναικών. Οι γυναίκες εργαζόμενες μπορούν να εξοικειωθούν με τις επερχόμενες αλλαγές και να προετοιμαστούν για να τις εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Το 2024 θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις με ίσες αμοιβές και μια υποστηρικτική κοινότητα γύρω τους.

454 views0 comments

Comments


bottom of page